UMW - konkurs na ciekawostki/WMU - curiosities contest

PL Zbieramy ciekawostki do kampanii promocyjnej. Konkurs dla studentów, doktorantów i pracowników./ENG We collect interesting facts about WMU to use in a promotional campaign. Contest for students, PhD students and employees.

[ENG Below]

"Czego Ci nie powiedzieli o..."
W ramach tegorocznej akcji promującej rekrutację, chcemy obalić kilka mitów i odsłonić możliwości, o których kandydaci na studia często nie wiedzą. Kampania odbędzie się pod hasłem "Czego Ci nie powiedzieli o..." i ma za zadanie przedstawić nietypowe i zaskakujące kierunki badań lub dróg zawodowych związanych ze studiowaniem konkretnego kierunku studiów.
Za przykład niech posłuży wysłanie w przestrzeń kosmiczną miniaturowego laboratorium, co udało się w ramach projektu współtworzonego przez pracowników Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej z Wydziału Farmaceutycznego UMW. Kto by pomyślał, że kończąc farmację można mieć cokolwiek wspólnego z kosmosem?
Autorzy najciekawiej i najrzetelniej opracowanych informacji otrzymają nagrody - zestaw gadżetów uczelnianych. 

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
Termin zgłoszeń: 19 maja 2022 r. do 20.00

ENG
'What they did't tell you about....'
As part of this year's recruitment promotion, we want to debunk a few myths and reveal opportunities that candidates for studies often do not know about. The campaign will be held under the slogan: 'What they didn't tell you about ..." and it aims to present unusual and surprising directions of research or professional paths related to studying a specific field of study. For example, consider the Dentistry class, where students learn to carve models of individual teeth. Who would have thought that by becoming a dentist you need to learn artistic skills?
The authors of the most interesting and reliable information will receive prizes - set of WMU gadgets.

Submission form
Contest rules
Deadline: 19 May 2022, 08:00 p.m.