Didactic for Academics

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

1. Regulamin studiów

1.1. Uchwała nr 2302 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022 - pobierz
    - Regulamin studiów 2021/2022 - załącznik do uchwały - pobierz
    - Wykaz przedmiotów rygorowych - załącznik do Regulaminu studiów (UWAGA: dotyczy studentów którzy
      rozpoczną studia w roku akademickim 2021/2022
)  - pobierz
1.2. Regulamin Studiów obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021. - pobierz

2. Uchwała nr 2417 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach   
    doktorskich - pobierz

2.1. Sylwetka absolwenta kierunku lekarskiego - pobierz
2.2. Instrukcja wypełnienia sylabusa - pobierz
2.3. Prezentacja ze szkolenia - wytyczne do przygotowania sylabusa - pobierz ; pobierz PDF
2.4. Prezentacja ze szkolenia - metody weryfikacji efektów uczenia się - pobierz
2.5. Szczegółowy opis poszczególnych form zajęć - pobierz
2.6. Sylabus przedmiotu dla kierunku lekarskiego ED 2022/2023 - pobierz
2.7. Sylabus przedmiotu dla kierunku lekarskiego ED 2022/2023 (wersja angielska) - pobierz
2.8. Sylabus praktycznego nauczania klinicznego - wybrana specjalność ED 2022/2023 - pobierz
2.9. Sylabus praktycznego nauczania klinicznego - wybrana specjalność ED 2022/2023 (wersja angielska) - pobierz

3. Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego 2019 - Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty... (Dz.U. 2019 poz.1573)

3.1. Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza (Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia) - pobierz
3.2. Tłumaczenie na język angielski szczegółowych efektów uczenia się dla kierunku lekarskiego - pobierz

4. Matryca szczegółowych efektów uczenia się dla kierunku lekarskiego - pobierz

5. Wykaz dotyczący punktów ECTS i nakładu pracy w roku akademickim 2022/23 - pobierz

6. Zarządzenie nr 101/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia nazw anglojęzycznych jednostek wydziałowych i ogólnouczelnianych Uczelni - pobierz

6.1.Wykaz anglojęzycznych nazw jednostek organizacyjnych Uniwersytetu - pobierz

7. Spisy wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego

7.1. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2022/2023 - (English version) (Polish version)
7.2. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2021/2022 - (English version) (Polish version)
7.3. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2020/2021 - (English version) (Polish version)
7.4. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2019/2020  - (English version) (Polish version)

8. Programy studiów :

8.1. Program studiów 2022/2023 - 2027/2028 -  (English version) (Polish version)
8.2. Program studiów 2021/2022 - 2026/2027 -  (English version) (Polish version)
8.3. Program studiów 2020/2021 - 2025/2026 - (English version) (Polish version)
8.4. Program studiów 2019/2020 - 2024/2025 -  (English version) (Polish version)
8.5. Program studiów 2018/2019 - 2023/2024 -  (English version) (Polish version)
8.6. Program studiów 2017/2018 - 2022/2023 -  (English version) (Polish version)
8.7. Program studiów 2016/2017 - 2021/2022 - download
8.8. Program studiów 2015/2016 - 2020/2021 - download
8.9. Program studiów 2014/2015 - 2019/2020 - downloa

9. Wnioski odnośnie wprowadzenia zmian w przedmiotach fakultatywnych.

9.1. Propozycja wprowadzenia nowego przedmiotu fakultatywnego - pobierz
9.2. Wniosek dotyczący propozycji wprowadzenia zmian w przedmiocie fakultatywnym - pobierz

 

ARCHIWUM :

1. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2019/2020 - (English version) (Polish version)
2. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2018/2019   (English version) (Polish version)
3. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2017/2018
4. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2016/2017
5. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2015/2016
6. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów dla kierunku lekarskiego na rok akademicki 2014/2015